Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Dunav osiguranje

Sava osiguranje

PIRAEUS

Pošta

Credit agricole

Flag Counter
>
ATESTIRANJE VOZILA

ATESTIRANJE VOZILA

Naše trajno opredeljenje je da svojim klijentima maksimalno izađemo u susret u okviru pravnih mogućnosti (obezbediti kompletnu uslugu na jednom mestu i odmah). Sklopili smo Ugovor o poslovnoj saradnji sa Institutom za nuklearne nauke "Vinča" – Centar za motore i vozila.

U našem poslovnom prostoru, ovlašćeni radnici instituta kontrolišu Vaše vozilo. Tom prilikom se vrše sve potrebne radnje vezane za kontrolu vozila, usluge tehničkog pregleda i usluge Agencije za bezbednost saobraćaja.

SVE NA JEDNOM MESTU I ODMAH

Napomena: Neophodno je zakazivanje termina minimalno 24 h ranije.

Pre samog pregleda za dobijanje Potvrde o ispravnosti uređaja za TNG, potrebno je da se javite kod svog servisera.

Potrebna dokumentacija

Periodični pregled TNG-a

Prva ugradnja TNG-a 

 1. Kopija Uverenja za TNG (original na uvid)

 2. Kopija kartona za TNG (original na uvid)

 3. Kopija saobraćajne dozvole

 4. Očitana saobraćajna dozvola

 5. Kopija lične karte

 6. Očitana lična karta

 7. Kopija sertifikata boce

 8. Kopija sertifikata isparivača.

 1. Zahtev

  (Obrazac 1. – popunjava i potpisuje klijent)

 2. Kopija saobraćajne dozvole

 3. Očitana saobraćajna dozvola

 4. Kopija lične karte

 5. Očitana lična karta

 6. Izjava o prepravci vozila za pogon na TNG (Obrazac 2. – popunjava i overava registrovani serviser)

 7. Kopija sertifikata boce

 8. Kopija sertifikata isparivača

 9. Naznaka i opis prepravke

  (Obrazac 3. – popunjava i overava registrovani serviser).

 

Da bi se mogao izvršiti Atest i izdati uverenje neophodno je da je prepravka urađena u skladu sa važećim propisima, i da postoji sva potrebna dokumentacija a što utvrđuje komisija pregledom.

Dаnа 12.02.2013. godine počeo je dа se primenjuje Prаvilnik o ispitivаnju vozilа („Službeni glаsnik RS”, br. 8/2012 i 13/2013) nа osnovu kogа je Agencijа za bezbednost saobraćaja ovlаstila pet prаvnih licа, dа vrše ispitivаnjа, merenjа, kаo i dа izdаju potvrde o isprаvnosti uređаjа i opreme zа pogon vozilа nа tečni nаftni gаs.

Zаkonom je propisаno dа preprаvku, odnosno pojedinаčnu proizvodnju vozilа može dа izvrši privredno društvo, odnosno drugo prаvno lice ili preduzetnik.

Za atestiranje vozila na autogas potrebna je Izjava o prepravci vozila od ovlašćenog ugrađivača auto gasa, Zahtev za Atest koji popunjava ugrađivač auto gasa, dokumentacija od boce, isparivača i multiventila, kopija saobraćajne dozvole i fotokopija lične karte.

Izjava i Zahtev za Atest moraju biti na propisanim obrascima Agencije za bezbednost saobraćaja i moraju biti potpisani i overeni od strane ugrađivača. Podaci na Izjavi i Zahtevu moraju biti tačni, a u slučaju neslaganja sa stvarnim stanjem vozilo će biti vraćeno sa Atesta.

Uređaj i oprema koja se ugrađuje moraju biti prihvaćeni od strane Agencije i moraju odgovarati vozilu koje se prepravlja, odnosno načinu pripreme gorive smeše. Za karburatorske motore potrebno je ugraditi klasičan vakumski uređaj; Za motore sa multipoint ubrizgavanjem do 2001. godine sa plastičnom usisnom granom obavezan je sekvencijalni sistem ubrizgavanja; Za motore do 2001. godine sa metalnom usisnom granom minimum je lambda kontrol sistem; Za motore koji imaju lambda sondu i katalizator, a isti su neispravni ili izgrađeni potrebno je ugraditi katalizator i lambda sondu ili ih popraviti i ugraditi lambda kontrol sistem; Za sva vozila posle 2001. godine sa multipoint ubrizgavanjem obavezan je sekvencijalni sistem gasa.
Sva vozila sa ubrizgavanjem u jednoj ili više tački (za koja ne mora da se ugradi lambda kontrol ili sekvent) obavezna je zaštita od povratnog plamena (K-glava, monopoint i multipoint).

Ukoliko je uverenje starije od 5 godina neophodno je uraditi PERIODIČNI PREGLED.

ZAKAZIVANJE PERIODIČNOG PREGLEDA
MOŽETE IZVRŠITI NA TELEFON: 011 / 2341 - 361

Podelite preko društvenih mreža